استخدام تکنسین درمانی آزمایشگاه


شرح موقعیت شغلی

همکار خانم جهت بخش نمونه گیری آزمایشگاه نیازمندیم 02141884


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید