جست و جو فرصت‌های نشان‌شده

منشی خانم


شرح موقعیت شغلی

به یک منشی خانم آشنا به تولید قطعات صنعتی و نفتی نیازمندیم (محل کار شمس آّباد) 56243082 56243026


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.