جست و جو فرصت‌های نشان‌شده

منشی جوابگوی تلفن


شرح موقعیت شغلی

منشی خانم جهت جوابگویی تلفن آشنا به امور دفتری 86030462 88174492 توجه : برای دریافت اطلاعات تماس آگهی از دکمه زرد رنگ دریافت اطلاعات تماس استفاده نمائید.


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.