نیازمند وردست اقا در سالن آرایشگری


شرح موقعیت شغلی

به یک وردست اقای‌ جوان جهت کار در سالن آرایشگری مردانه واقع در شرق تهران محدوده پیروزی میباشیم حقوق توافقی ساعت کاری توافقی

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید