به یک مسئول فنی


شرح موقعیت شغلی

به‌یک‌مسئول‌فنی‌ترجیحاًخانم جهت‌مرکزMMT،شیفت‌عصر حوالی‌م‌آزادی30متری‌جی‌نیازمندیم 09905063885


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید