سرپرست کارگاه + کارشناس اعلام و اطفاء


شرح موقعیت شغلی

محل شرکت : تهران محل پروژه : امیراباد مازندران - بهشهر یک سرپرست کارگاه و یک کارشناس اعلام و اطفاء حریق در محل پروژه دارای مدرک مکانیک یا برق لطفاً رزومه خود را به شماره مندج در آگهی ارسال فرمایید

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید