جست و جو فرصت‌های نشان‌شده

آموزش اظهارنامه و تحریر دفاتر


شرح موقعیت شغلی

آموزش اظهارنامه مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی در قالب پروژه های واقعی شرکت های (تولیدی،پیمانکاری،بازرگانی،خدماتی) در شرکت حسابداری و حسابرسی_ماهان حساب 66127588 09122241649


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.