نظافتچی خانم


شرح موقعیت شغلی

نیازمندنظافتچی خانوم ترجیحا مجرد وموجه تا سن حداکثر ۴۰سال بصورت سه روز. درهفته ،ساعات کار توافقی حقوق روزانه توافقی مکالمه از طریق واتساب پیام بگذارید

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید