کارمند اداری


شرح موقعیت شغلی

شرکت تجهیزات پزشکی نیازمند به کارمند خانم برای بخش اداری


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید