بازاریاب حضوری


شرح موقعیت شغلی

تعدادی نیروی خانم و آقا جهت بازاریاب حضوری در شرکت معتبر و بزرگ فنی مهندسی داخل تهران جهت اطلاعات تماس بگیرید

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید