منشی سوله


شرح موقعیت شغلی

منشی کار بلد حداقل با سه چهار سال سابقه کار آشنا ب برنامه هلو و.... در سوله سمت شهرک صنعتی چهاردنگه

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید