به تعدادی کارگر ساده خانم و آقا جهت فروشگاه بستنی و آبمیوه نیازمندیم


شرح موقعیت شغلی

به تعدادی کارگر ساده خانم و آقا جهت فروشگاه بستنی و آبمیوه نیازمندیم


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.