کارگر گل فروشی


شرح موقعیت شغلی

کارگر گل فروشی ازشنبه تا پنج شنبه ساعت ۸ الی ۱۹ جمعه از ساعت ۸ الی ۱۳ ساعت ناهاری و استراحت ۱۳ الی ۱۴:۳۰ بدون بیمه و ناهار محل بازار میوه و تره بار قصر خابگاه بقل تره بار برای کارگران هست

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید