اکتور اتاق فرار


شرح موقعیت شغلی

حقوق ماه اول ۲۵۰۰ ماه های بعد ۳ بعد ۳ ماه بیمه تعلق میگیرد ساعت کاری از ۱۲ ظهر تا ۲ صبح هر ۲هفته ۱روز تعطیل

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید