استخدام کارمند با اطلاعات حسابداری


شرح موقعیت شغلی

استخدام کارمند خانم با اطلاعات حسابداری باشرایط پوشش مناسب /متعهد/منظم/از ساعت ۸/۳۰تا ۱ وبیمه با حقوق توافقی .لطفا رزومه را ارسال کنید.

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید