جست و جو فرصت‌های نشان‌شده

استخدام پزشک عمومی دارای پروانه فردیس یا کرج در درمانگاه


شرح موقعیت شغلی

به پزشک عمومی دارای پروانه فردیس یا کرج در درمانگاه شبانه روزی جهت شیفت های صبح نیازمندیم.


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.