نظافتچی خانم


شرح موقعیت شغلی

به یک خانم‌جهت انجام امور نظافت منزل هفته ای یک الی دوبار نیازمندم لطفا تو واتساپ‌دستمزد پیشنهادی و مشخصات خود را بفرمایید..با تشکر ۰۹۰۲XXX۲۴۸۴ (نمایش کامل)
برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید