اشپز ایرانی تک شیفت/پیک‌موتوری


شرح موقعیت شغلی

به یک اشپز غذای ایرانی یا یک‌تخته کار جوان جهت شیفت ناهار نیازمندیم،ساعت کار ۸:۳۰تا۱۷:۳۰ حقوق ۴/۵تا۵حقوق بیمه بعد سه ماه ،مرخصی سه الی چهار جمعه،محاسن کار:۱محیط کار عالی۲ نیروی کمکی اضافی۳حقوق به‌موقع پیک‌موتوری متعهد و کاری ساعت۱۲:۳۰تا ۱۷ حقوق روزانه ۱۲۰تا۱۴۰،پیک ها در محدوده

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید