جست و جو فرصت‌های نشان‌شده

مدیر عامل


شرح موقعیت شغلی

مهندس دارای پروانه اشتغال عمران یا معماری ، پایه دو و سه به عنوان مدیر عاملبرای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.