پیک دارای موتور یا ماشین


شرح موقعیت شغلی

شرکت الوقلیون نیازمند چند سفیر دارای وسیله نقلیه است اگه دنبال کار کم اصتحلاک و پر درامد هستید تماس بگیرید هر شیفت نهایتا ۳ یا ۴ تا سرویس در محدوده شمال تهران رفته میشود و مابقی ساعت فعالیت در دفتر حضور دارید . ساعت کاری : ساعت کاری شیفت اول ۱۲ ظهر تا ۶ بعد از ظهر ساعت کاری شیفت دوم ۶ بعد از ظهر تا ۱ بامداد ساعت کاری شیفت سوم ۱ ظهر تا ۱ بامداد مبلغ حقوق : شیفت اول ۴ ثابت + درصد از سرویس + انعام + پاداش شیفت دوم ۴ ثابت+ درصد از سرویس + انعام + پاداش شیفت سوم ۵.۵ ثابت + درصد از سرویس + انعام + پاداش

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید