پیک موتوری وزرا


شرح موقعیت شغلی

موتور سوار جهت پیک موتوری ( وزرا) بدون قدیم و جدید بدون بار ، محیط کاملا اداری درآمد حداقل ۵۰۰ کمیسیون ۲۵٪ مدارک مورد نیاز: اصل شناسنامه، اصل سند موتور ، ۱۰ میلیون سفته

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید