مراقب خانم جهت نگهداری از کودک وسالمند


شرح موقعیت شغلی

مراقب روزانه. شبانه رو زی .مقطعی . امور منزل

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید