پیک موتوری با حقوق عالی جهت تهیه غذا


شرح موقعیت شغلی

به نام خدا پیک موتوری جهت تهیه غذا تک شیفت ودو شیفت ساعت ۱۲ تا ۱۶/تک شیفت۱۹تا۲۳ با حقوق ۳۵۰۰ /۶۵۰۰ فقط تماس پاسخگو هستم در پناه حق

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید