جست و جو فرصت‌های نشان‌شده

نیازمند پروانه اشتغال به کار حقیقی نظام ...


شرح موقعیت شغلی

نیازمند پروانه اشتغال به کار حقیقی نظام مهندسی عمران پایه 2 نظارت، عضو شاغل جهت استفاده در شرکت خدمات فنی و آزمایشگاهی جوش و بتن در تهران. تلفن 09112438345برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.