استخدام کارگرخدماتی خانم


شرح موقعیت شغلی

استخدام کارگر خدماتی خانم در شرکت صنعتی شنبه تا چهارشنبه 8 الی 16 پنجشنبه ها 8 الی 12 با سابقه سیکل به بالا تا 40 سال حقوق وزارت کار بیمه سرویس و غذا ندارد محدوده سیمین دشت


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید