جست و جو فرصت‌های نشان‌شده

کارمند ثبت سفارش تلفنی


شرح موقعیت شغلی

کارمند ثبت سفارش تلفنی شیفت چرخشی (بیمه ناهار شام) سرویس برگشت (شیفت شب )


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.