جست و جو فرصت‌های نشان‌شده

حسابدار


شرح موقعیت شغلی

یک شرکت معتبر بازرگانی از یک کارشناس حسابداری آشنا با راهکاران یا همکاران سیستم دعوت به همکاری می نماید.
برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.