منشی‌پذیرش‌ودستیار‌دندانپزشک‌در‌کلینیک‌‌ریحانه


شرح موقعیت شغلی

استخدام‌نیرو‌در‌کلینیک‌دندانپزشکی‌ریحانه حقوق‌،بیمه‌ومزایا،ترجیحا‌‌ساکن‌منطقه‌وآشنا‌به‌کار

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید