استخدام راننده بنز تک کمپرسی و ده چرخ تانک آب و راننده غلطک


شرح موقعیت شغلی

پروژه عمرانی و جاده سازی می باشد کامیون زیر لدر مخلوط کشی انجام می دهد اسکان و غذا به عهده کارفرما می باشد ۰۹۱۳XXX۲۸۱۳ (نمایش کامل)

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید