نگهدار و مراقبت ازسالمند بیمارآقای مسن


شرح موقعیت شغلی

برای مراقبت ازاین بیمار خانم یاآقا فرقی ندارد سه روز درهفته ۲۴ ساعت نیازمندیم.

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید