نیازمند ناخنکار فوق حرفه ای


شرح موقعیت شغلی

نیازمند ناخنکار حرفه ای ترجیحا با مشتری درمحیطی صمیمی و دوستانه و به دور از حاشیه . لطفا افراد مبتدی و تازه کار به هیچ عنوان تماس نگیرند. نمونه کارهای خودرا به شماره واتساپ بفرستید.

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.

در وبلاگ بخوانید