برنامه‌نویس ارشد Full-Stack(بک اند-NodeJs)


شرح موقعیت شغلی

تسلط به برنا‌مه نویسی در محیط Nodejs مسلط به ReactJS مسلط به مفاهیم RESTful آشنایی کافی با Html، CSS آشنایی کافی با Linux آشنا با مفاهیم امنیت تجربه کافی با Source Controlها تسلط کافی به زبان انگلیسی حداقل 3 سال سابقه kamran.ziyaei@gmail.com


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.