برنامه نویس


شرح موقعیت شغلی

برنامه نویس , Front-end مسلط به , HTML ، CSS مسلط به , Bootstrap و طراحی , Responsive مسلط به , JavaScript مسلط به , TypeScript مسلط به , jQuery مسلط به , Angular JS و Angular , و کامپوننت های آن مسلط , به بکارگیری وب سرویس های , RESTful توانایی کار , با ورژن کنترلgitوTFS , info@hamrahan , system.com


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.