استخدام برنامه نویس


شرح موقعیت شغلی

دارای تخصص در MVC Core و SQL Server2107 ارسال رزومه به dadeh.rsp@gmail.com


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.