برنامه‌نویس توانمند و تمام وقت با حقوق وشرایط عالی


شرح موقعیت شغلی

مسلط یا آشنا به JavaScript, JQuery, Angular, Type Script, ASP.Net(C)MVC, Entity Framework، توانایی Query‌نویسی در محیط SQL Server، تجربه تولید و توسعه نرم‌افزار با استفاده از ابزارها و تکنولوژی‌های فوق در پروژه‌های بزرگ ویا شرکت‌های معتبر و صاحب نام


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.