برنامه نویس


شرح موقعیت شغلی

برنامه نویس , مسلط به برنامه نویسی , تحت وب , C.Net Frame Work , SQL Server , ASP.Net, MVC.Net , Web API , ترجیحا آشنا با , Angular


برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

دریافت فرصت‌های شغلی مشابه

برای دریافت فرصت‌های شغلی مشابه، ایمیل خود را وارد کنید.