قیمت ها

انتشار 1 فرصت شغلی

 • 10 روز انتشار آگهی در وبسایت
 • اطلاع‌رسانی به کارجویان مرتبط از طریق پیامک و ایمیل
 • انتشار آگهی در شبکه‌های اجتماعی
 • مهلت استفاده تا 1 ماه
ریال 790,000

انتشار 3 فرصت شغلی

 • 10 روز انتشار آگهی در وبسایت
 • اطلاع‌رسانی به کارجویان مرتبط از طریق ایمیل و پیامک
 • انتشار آگهی در شبکه‌های اجتماعی
 • نمایش لوگوی شرکت در لیست شرکت‌های ویژه
 • مهلت استفاده تا 3 ماه
 • 380000 ریال تخفیف
ریال 1,990,000

انتشار 8 فرصت شغلی

 • ۱۰ روز انتشار آگهی در وبسایت
 • اطلاع‌رسانی به کارجویان مرتبط از طریق ایمیل و پیامک
 • انتشار آگهی در شبکه‌های اجتماعی
 • نمایش لوگوی شرکت در لیست شرکت‌های ویژه
 • مهلت استفاده تا 6 ماه
 • 1330000 ریال تخفیف
ریال 4,990,000